Rajecká Lesná - Betlehem

Rajecká Lesná - betlehem

Slovenský Betlehem - je to obdivuhodné dielo majstra Jozefa Pekaru z Rajeckých Teplíc, ktoré nezobrazuje len Kristovo narodenie, ale aj dejiny slovenského národa. Myšlienkou Jozefa Pekaru bolo včleniť do biblického prostredia obrazy zo života slovenského ľudu.

V Rajeckej Lesnej sa nachádza aj lyžiarske stredisko.

Viac info